TALLERS CORNET, S.L., empresa consolidada al sector de manteniment naval, estableix aquesta política de gestió orientada a garantir la qualitat dels nostres serveis, la nostra competitivitat, eficiència i sostenibilitat.

El desenvolupament de les nostres activitats d’instal·lació de motors i instal·lacions elèctriques en vaixells de pesca i esportius, reparació de motors i generadors, venda i distribució de recanvis i equipament, motors i grups electrògens, es fonamenten en els principis següents:

  • Atenció àgil, personalitzada i flexible davant de les necessitats de servei, per garantir la satisfacció dels nostres clients.
  • Compliment de les exigències legals i reglamentàries, i dels requisits de les nostres parts interessades.
  • Obertura a nous mercats i sectors d’activitat.
  • Supervisió i control dels nostres treballs, per identificar àrees de millora, ampliant la nostra experiència i coneixements, per fer-los extensius als nostres treballadors.
  • Impulsar la competitivitat a través de la formació continuada de les persones i la introducció dels nous avenços tecnològics.
  • L’establiment d’una relació mútuament beneficiosa amb els nostres proveïdors i avaluació dels mateixos mitjançant seguiment i control dels serveis prestats.
  • L’eficiència en la utilització de recursos i la prevenció de la contaminació ambiental en totes les nostres activitats i disminució de les situacions d’emergència previsibles.La Direcció de TALLERS CORNET, S.L., és conscient que la millora contínua de la nostra gestió depèn fonamentalment de la col·laboració de tots els treballadors i de conservar el suport de les parts interessades de què depenem per al nostre èxit.

Pau Cornet
Sant Carles de la Ràpita, marzo de 2018